Từ vựng

STTTiếng ViệtTiếng NhậtRomaji
1Cú pháp宣言sengen
2Nhận ra認識ninshiki
3Mã văn bản, charset文字コードmoji kōdo
4Chỉ định指定shitei
5Template, mẫuテンプレートtenpurēto
6Kiểm tra hợp lệバリデーションチェックbaridēshonchekku
7Mã nguồnソースsōsu
8Xuống hàng改行kaigyō

Bản dịch

1.DOCTYPE宣言について

=> về cú pháp doctype

HTML5では↓こうなります。

=> HTML sẽ như bên dưới

1<!DOCTYPE html>

わーお、シンプル。

wow đơn giãn

HTML4はなんであんなに長かったのか、、、は、もう今後なくなっていくだろうし説明しません。とにかくHTML5はよりシンプルな宣言になったよ、ということだけ覚えておきましょう。

=> HTML thì tại sao lại dài như vậy thì do nó cũng không còn được sử dụng nửa nên sẽ không giải thích. chúng ta chỉ cần nhớ HTML5 thì cú pháp nó đơn giãn hơn là được.

DOCTYPEを<!DOCTYPE html>に変えればHTML5と認識されるっぽいっす。

=> chỉ cần chuyển DOCTYPE thành <!DOCTYPE html> là nó sẽ được hiểu là HTML 5

2.文字コードの指定について

=> về cách setup mã ngôn ngữ (charset)

HTML5では↓こんな感じ。

=> HTML 5 sẽ như bên dưới

1<meta charset="UTF-8">

3.もっとシンプルなテンプレート

=> template đơn giãn hơn

調べたら、なんと、 <html>タグ <head>タグ <body>タグ は省略可能らしい。

=> sau khi tìm hiểu thì các thẻ như html, head, body có thể lược bỏ được

1<!DOCTYPE html>
2<meta charset="UTF-8">
3<title>HTML5、勉強してます!</title>
4<p>Hello HTML5!</p>

不安なので、HTML5のバリデーションチェックしてみた。

=> bởi vì cũng không yên tâm lắm nên tôi đã tiến hành check tính hợp lệ của HTML5 thử

懸念点としては、ソースが増えた場合に<head><body>がないとわかりづらくなる、ってくらいかな。まあ、2,3行改行して区切れば回避できるだろうけど。

=> chỉ có điều cần lưu ý là khi source (mã lệnh) nhiều lên nếu không có head và body thì hơi khó hiểu 1 chút . tuy nhiên, chỉ cần xuống dòng khoảng 2,3 dòng để phân biệt ra thì chắc cũng có thể tránh được vấn đề này

Bài viết mới

Bình luận gần đây