Tiếng Nhật chuyên ngành IT

Cộng đồng người yêu thích tiếng Nhật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tại đây các bạn có thể cập nhật các kiến thức về kỹ thuật và từ vựng chuyên ngành.

1

Khóa học

16

Bài viết

97

Người dùng

Theo dõi chúng tôi