Giới thiệu

Tài liệu hướng dẫn các kiến thức cơ bản về IT và phiên dịch tiếng Nhật dành cho các bạn không chuyên về IT.

Mục tiêu

 • Giúp các bạn có được những kiến thức cơ bản về ngành phần mềm
 • Tự tin hơn về vốn từ vựng để có thể giao tiếp, hội thảo các cuộc họp công nghệ thông tin

Đối tượng

 • Các bạn đã có năng lực tiếng nhật từ N3 trở lên
 • Các bạn có định hướng thay đổi chuyển sang phiên dịch dự án CNTT (IT Comtor)
 • Hoặc các bạn đã là phiên dịch IT muốn nâng cao kiến thức hiểu sâu hơn về phần mềm

Nội dung chính

 • IT Comtor và vai trò của IT Comtor là gì trong dự án?
 • Quy trình phát triễn phần mềm
  • Đặc tả yêu cầu
  • Phát triển
  • Kiểm thử
  • Bảo trì
  • Vận hành
 • Kỹ thuật lập trình
  • Cơ sở dữ liệu
  • Lập trình web cơ bản
   • HTML
   • CSS