Từ Điển Tiếng Nhật Chuyên Ngành

Tổng hợp các từ vựng chuyên ngành IT, giải thích ý nghĩa trong nhiều ngữ cảnh sử dụng khác nhau. Mỗi từ vựng có nhiều ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của từ và thường xuyên được cập nhật từ các lập trình viên có kinh nghiệm.

Các tính năng tiêu biểu

Giúp bạn nâng cao vốn từ vựng IT của mình bằng cách so sánh cách sử dụng của các từ vựng gần nghĩa với nhau Bổ sung nhiều ví dụ sinh động để các bạn hiểu sâu hơn về nghĩa của từ. Các từ vựng được cập nhật nội dung thường xuyên. Phù hợp với các bạn đang muốn nâng cao vốn từ để trờ thành IT Comtor, BSE.

image
Các giải nghĩa rõ ràng và đơn giản về sự khác biệt giữa các từ gần nghĩa
image
Hàng nghìn các ví dụ hướng dẫn, cách các từ và cụm từ được sử dụng trong thực tế
image
Dữ liệu được cập nhật bổ sung thường xuyên từ các lập trình viên có kinh nghiệm