Ý nghĩa của アイコン trong Tiếng Nhật IT

アイコン

Icon, biểu tượng

Icon đại diện cho 1 cái gì đó mà khi chúng ta nhìn thấy nó sẽ liên tưởng ngay đến cái đó.

Ví dụ như biểu tượng của facebook là hình vuông màu xanh có chữ f nhỏ màu trắng bên trong, biểu tượng của youtube là hình vuông bên trong có nút play.

Có khá nhiều loại icon cho nhiều mục đích khác nhau ví dụ icon dùng để nhận dạng thương hiệu của ứng dụng hoặc các loại icon thể hiện cảm xúc mà chúng ta thường hay thả khi chat với nhau.

Ví dụ với アイコン

Tiếng NhậtTiếng Viêt
Aのアイコンは、売上のアイコンを置いてください。Icon A hãy dùng icon thu nhập
これらはAのアイコンの下に表示してください。Những cái này hãy hiển thị ở dưới icon A

Bài viết liên quan

Danh sách từ vựng